At udvise venlighed og indføling

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt – en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være så forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om en andens liv lykkes eller ej.’  K. E. Løgstrup.

Så fint udtrykt af teolog og religions filosof K.E. Løgstrup. I hver eneste kontakt vi har med et andet menneske, lille som stor, verbal eller nonverbal, vil vores måde at tilgå den enkelte på have indflydelse på det menneskets videre færd. Måske for en stund, måske resten af livet. At tilgå andre med venlighed, medfølelse og empati er for mig det ultimative mål. Et mål som kræver konstant træning og bevidsthed på eget indre univers. For ligesom en muskel skal trænes for at blive stærkere, skal evnen til at føle empati med andre, trænes. Det er ikke nok at forstå det intellektuelt, det skal føles. Meditation kan være en metode til at træne empati. At vende blikket indad for at give rum til et større perspektiv der rækker ud over ens ego.

En medfølelse der breder sig til andre end ens nærmeste.
At udvise venlighed og indføling med hver eneste sjæl på min vej. Det er målet.

Kontakt mig her eller på 30464605 for yderligere info og tilmelding. Arrangementet foregår på Stokkerup, Strandvejen 724, 2930 Klampenborg.