At udvise venlighed og indføling

2020-11-26T06:34:44+00:00

At udvise venlighed og indføling Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt – en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være så forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om en andens liv lykkes eller ej.’  K. E. Løgstrup. Så fint udtrykt af teolog og religions filosof K.E. Løgstrup. I hver eneste kontakt vi har med et andet menneske, [...]