YDELSER

Du skal se indad for at kunne se udad. Jeg har fokus på den positive udvikling i dig!

Det at du arbejder med din indre tilstand – det er du bliver mere bevidst om hvem du er og hvordan du har – at du arbejder med dit nærvær og med nuet er den største gave du kan give, ikke bare dig selv, og også dine omgivelser. Det betyder nemlig, at jo mere bevidst du er på hvordan du har det – hvordan det føles at være dig i dag jo bedre kan du møde dig selv og andre med empati, venlighed og medfølelse. Du arbejder med en form for indadvendthed med den intention at det må komme andre til gode.

Individuelle forløb

Jeg tilbyder 1:1 sessioner med fokus på din personlige og arbejdsmæssige udvikling. Der er mange forskellige veje at gå og sammen forsøger vi at finde den sti du skal betræde givet dine muligheder og mål. Et forløb strækker sig over 4 gange af 1 times forløb gerne med ca. 14 dage imellem hver session. For mig er det essentielt i mit arbejde, at det er dig der er kaptajnen i dit eget liv. Der er mange ting vi ikke kan kontrollere, men vi kan kontrollere hvordan vi tænker og handler på det der gives os. Det er når vi mister kontrollen over vores eget liv at vi fx oplever stress og manglende mening i vores arbejdsliv.

KONTAKT LISE LINDVIG

Spirituel rådgivning

Ønsker du at din rådgivning har et spirituelt udgangspunkt vil jeg foretage en clairvoyant reading af dig som vi vil bruge i vores samtale. Jeg bruger mine evner til at ”tune” ind på dig og ser hvad der dukker op. Jeg kan ikke spå og du bestemmer selv hvordan du vil bruge de muligheder der gives dig. Den spirituelle vinkel er et godt og meget brugbart værktøj til at udnytte de potentialer du har.

KONTAKT LISE LINDVIG

Walk and Talk

KONTAKT LISE LINDVIG